Urządzanie terenów zieleni

Urządzanie terenów zieleni: pomorskie, Polska północna

Działalnością firmy jest kompleksowe urządzanie terenów zieleni.

 • Budowa i urządzanie terenów zieleni w tym:
  • zieleni komunalnej
  • zieleni osiedlowej
  • zieleni towarzyszącej zakładom przemysłowym
  • zieleni przy drogach krajowych i autostradach
 • Rewaloryzacja parków w tym również zabytkowych założeń ogrodowych.
 • Konserwacja i pielęgnacja zieleni w tym:
  • zieleni zabytkowych
  • założeń ogrodowych
  • zieleni parkowej
  • zieleni - obiektów grobownictwa wojennego i miejsc pamięci narodowej
  • zieleni cmentarnej
  • zieleni towarzyszącej ciągom komunikacyjnym
 • Konserwacja i pielęgnacja drzewostanu, w tym chirurgia drzew.
 • Wykonywanie nasadzeń trwałych i sezonowych w tym:
  • zakładanie rabat bylinowych
  • ogrodów skalnych
  • zakładanie parterów kwiatowych
  • kwietników dywanowych
  • kwietników regularnych jednobarwnych i wielobarwnych
  • kwietników nieregularnych
 • Urządzanie małej architektury ogrodowej np. palisady, schody, murki ozdobne i kwiatowe.
 • Specjalistyczna opieka roślin.
 • Wykonywanie dróg pieszych i pieszo-jezdnych o nawierzchni nie ulepszonej i ulepszonej(płyty chodnikowe, kostka betonowa wibroprasowana, obrzeża betonowe, krawężniki).
 • Prace towarzyszące utrzymaniu i budowie terenów zieleni w tym roboty ziemne.